73 Canal Street, New York, NY

Usługi chmurowe

W dobie internetu możliwość zdalnego monitorowania i zarządzania urządzeniami stała się standardem. Realizujemy zarówno podstawowe usługi chmurowe do prostego monitorowania statusu urządzenia oraz zaawansowane wdrożenia. Umożliwiają one nie tylko zbieranie rozbudowanych dane telemetrycznych od setek urządzeń jednocześnie, ale również zarządzanie ich trybem działania, ze zdalną aktualizacją oprogramowania włącznie. Projektujemy rozwiązania korzystając konteneryzacji z myślą o najlepszych dostawcach infrastruktury Google Cloud Platform, Azure, AWS czego efektem są usługi o wysokiej niezawodności i elastyczności.

Do implementacji komunikacji pomiędzy urządzeniami i usługami chmurowymi tworzymy interfejsy bazujące na protokołach REST i MQTT. Rozwiązania chmurowe posiadają komponentową architekturę, w której skład wchodzą wyspecjalizowane bazy danych dobierane pod konkretne potrzeby klienta, a także aplikacje pisane w języku Python odpowiadające za warstwę logiczną rozwiązania i interfejs dla użytkownika.