73 Canal Street, New York, NY

Tworzenie oprogramowania

Aby urządzenie elektroniczne mogło zacząć działać niezbędne jest stworzenie dla niego sterownika, tzw. oprogramowania firmware oraz ewentualnie dodatkowego oprogramowania.

Dodatki te tworzą otoczenie elektroniki i obejmują:

  • programy na komputery PC
  • aplikacje mobilne
  • rozwiązania chmurowe
ilya-pavlov-87438-unsplash2

Oprogramowanie Firmware

Programy te służą do bezpośredniej kontroli urządzeń. Piszemy je w językach niskopoziomowych takich jak C lub C++. W przypadku większych systemów często stosowane są systemy operacyjne czasu rzeczywistego (ang. Real Time Operating System – RTOS). W przypadku systemów bez konieczności zapewnienia deterministycznej odpowiedzi czasowej używa się systemu Linux. Cechą charakterystyczną takiego oprogramowania jest bardzo mała ilość dostępnych zasobów, co narzuca pewne specyficzne ograniczenia. Są one często formalizowane w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kodu, np. standardy typu MISRA C.

MKTronic Sp. z o.o. oferuje tworzenie oprogramowania w języku C/C++ zarówno na systemy, które zostały stworzone przez nas, jak również dla urządzeń wykonanych przez inne podmioty.

Aplikacje mobilne

Obecnie praktycznie żadne urządzenie nie może obyć się bez wspomagającego oprogramowania na smartfony. Aplikacje takie służą do kontroli urządzeń elektronicznych (mogą również rozszerzać interfejs użytkownika), prezentacji danych zebranych przez urządzenia lub być częścią większego ekosystemu. Wymiana danych może być wykonana za pomocą interfejsu Bluetooth albo wykorzystywać komunikację GSM.

Oferujemy usługę tworzenia aplikacji uzupełniających funkcjonalność naszych urządzeń. Przygotowujemy oprogramowanie zarówno na urządzenia działające pod kontrolą systemu Android jaki i iOS.

Programy PC

Zaawansowane urządzenia nie mogą obyć się bez dodatkowego oprogramowania na komputery PC. Aplikacje te służą do zaawansowanej obróbki i prezentacji danych oraz kontroli. Wykorzystuje się je również wtedy, kiedy moc obliczeniowa dostępna na urządzeniach mobilnych jest niewystarczająca. MKTronic oferuję usługę pisania oprogramowania na komputery PC realizujące wymagania zamawiającego.

Rozwiązania chmurowe

W dobie internetu możliwość zdalnego monitorowania i zarządzania urządzeniami stała się standardem. Realizujemy zarówno podstawowe usługi chmurowe do prostego monitorowania statusu urządzenia oraz zaawansowane wdrożenia. Umożliwiają one nie tylko zbieranie rozbudowanych dane telemetrycznych od setek urządzeń jednocześnie, ale również zarządzanie ich trybem działania, ze zdalną aktualizacją oprogramowania włącznie. Projektujemy rozwiązania korzystając konteneryzacji z myślą o najlepszych dostawcach infrastruktury Google Cloud Platform, Azure, AWS czego efektem są usługi o wysokiej niezawodności i elastyczności. Aby dowiedzieć się więcej.