73 Canal Street, New York, NY

Prototypy i demonstratory

Prototypy

Prototypowanie jest niezbędnym etapem przy produkcji urządzeń elektronicznych. Pozwala ono na sprawdzenie właściwości sprzętu oraz znalezienie i naprawienie ewentualnych błędów. Umożliwia również na sprawdzenie sposobu działania urządzenia przez klienta, dzięki czemu możliwe jest upewnienie się co do realizacji przez nie pierwotnego pomysłu. Po przeprowadzeniu testów możliwe są zmiany specyfikacji urządzenia, jego schematu elektrycznego i projektu płyty drukowanej.Wytworzenie prototypu pozwala także na stworzenie oprogramowania wbudowanego firmware dla danego urządzenia.

Etap ten pozwala także ulepszyć projekt elektroniczny, ponieważ fizyczne wykonanie może ujawnić nieoczywiste zależności pomiędzy komponentami. Co więcej jest ono również potwierdzeniem gotowości produktu do wprowadzenia go do produkcji masowej.

MKTronic wykonuje prototypy nie tylko na własne potrzeby. Możliwe jest jego wykonanie w celu weryfikacji pomysłu lub projektu klienta.

Demonstratory

Są to urządzenia mające na celu pokazanie możliwości wykonania pewnego pomysłu lub projektu. Nie mają one na celu weryfikacji projektu pod względem produkcji seryjnej. Często wykorzystywane są aby je pokazać potencjalnym inwestorom lub klientom w celu uzyskania opinii na temat realizowanej funkcji. Implementuje się w nich podstawowe funkcjonalności co ma na celu upewnienie się co do możliwości realizacji pomysłu. Są to urządzenia tańsze w wytworzeniu od prototypów, ponieważ mogą one upraszczać pewne założenia takie jak czas pracy na baterii, rozmiar urządzenia czy jego formę. Wielokrotnie w ich tworzeniu wykorzystuje się płyty ewaluacyjne czy gotowe podsystemy możliwe do szybkiej implementacji. Przykładem są płytki implementujące czujniki. Przykładem komponentów służących do szybkiej budowy demonstratorów są komputery Raspberry Pi czy platforma Arduino.