73 Canal Street, New York, NY

Projektowanie schematów elektrycznych

Proces projektowania urządzenia elektrycznego i elektronicznego rozpoczyna się od stworzenia jego schematu elektrycznego. Opracowuje się go na podstawie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej. Schemat elektryczny przedstawia wszystkie elementy elektroniczne systemu oraz połączenia między nimi. W przypadku bardziej złożonych projektów zasadne jest podzielenie schematu na bloki logiczne odpowiadające realizowanym zadaniom, w ten sposób schemat staje się bardziej czytelny. Schemat elektryczny jest podstawą do kolejnego etapu projektowania urządzenia jakim jest projektowanie płyty drukowanej (PCB). Prawidłowe i przemyślane opracowanie schematu jest kluczowe dla poprawnej pracy projektowanego urządzenia. Ten etap projektowy wykonywany jest w całości przez inżynierów MKTronic na podstawie danych dostarczonych przez klienta. Na etapie projektowania schematu elektrycznego możliwe są pewne niewielkie zmiany specyfikacji urządzenia, w takim przypadku klient jest o tym niezwłocznie informowany.

Projekty wykonujemy na podstawie dostarczonego schematu ideowego urządzenia, wybranych najważniejszych komponentów lub wyłącznie na podstawie jego specyfikacji funkcjonalnej czy technicznej. Pomożemy również stworzyć specyfikację funkcjonalną i techniczną gdy ich brakuje, ale jest pomysł co urządzenie ma robić. Przeprowadzamy również weryfikację i zmiany dostarczonych przez klienta projektów. Firma MKTronic do projektowania schematów elektrycznych używa głównie wolnego oprogramowania, tj. pakietu KiCad EDA. Na życzenie klienta projekt możemy wykonać w innym programie np. Altium Designer, Eagle.