73 Canal Street, New York, NY

Projektowanie schematów elektrycznych

Proces projektowania urządzenia elektrycznego i elektronicznego rozpoczyna się od stworzenia jego schematu elektrycznego. Opracowuje się go na podstawie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej. Schemat elektryczny przedstawia wszystkie elementy elektroniczne systemu oraz połączenia między nimi. W przypadku bardziej złożonych projektów zasadne jest podzielenie schematu na bloki logiczne odpowiadające realizowanym zadaniom, w ten sposób schemat staje się bardziej czytelny. Schemat elektryczny jest podstawą do kolejnego etapu projektowania urządzenia jakim jest projektowanie płyty drukowanej (PCB). Prawidłowe i przemyślane opracowanie schematu jest kluczowe dla poprawnej pracy projektowanego urządzenia. Ten etap projektowy wykonywany jest w całości przez inżynierów MKTronic na podstawie danych dostarczonych przez klienta. Na etapie projektowania schematu elektrycznego możliwe są pewne niewielkie zmiany specyfikacji urządzenia.

Projekty wykonujemy na podstawie dostarczonego schematu ideowego urządzenia, wybranych najważniejszych komponentów lub wyłącznie na podstawie jego specyfikacji funkcjonalnej czy technicznej. Pomożemy również stworzyć specyfikację funkcjonalną i techniczną gdy ich brakuje, ale jest pomysł na funkcjonalność urządzenia. Przeprowadzamy również weryfikację i zmiany dostarczonych przez klienta projektów. Firma MKTronic do projektowania schematów elektrycznych używa głównie wolnego oprogramowania, tj. pakietu KiCad EDA. Na życzenie klienta projekt możemy wykonać w innym programie np. Altium Designer, Eagle.