73 Canal Street, New York, NY

Projektowanie płyt drukowanych PCB

Płyta drukowana PCB (z ang. Printed Circuit Board) jest podstawowym komponentem urządzenia. Na jej powierzchni montowane są poszczególne elementy i zapewnia ona połączenia pomiędzy nimi. Najczęściej projektuje się ją na podstawie wcześniej przygotowanego schematu elektrycznego. Ponadto jej kształt i rozmiary narzucone są przez dobraną lub zaprojektowaną obudowę, koniecznością określonego wyprowadzenia złączy, diod sygnalizacyjnych lub innych wymagań specyficznych dla danego projektu. Projektowanie obwodu drukowanego rozpoczyna się od stworzenia tzw. footprintów (rysunku pól lutowniczych) poszczególnych komponentów. Następnie elementy rozmieszczane są na płycie drukowanej z uwzględnieniem jej funkcjonalności, interakcji pomiędzy komponentami oraz ich rodzaju.

W kolejnym kroku komponenty łączone są między sobą ścieżkami. Prawidłowe rozmieszczenie ścieżek oraz dobór ich parametrów (grubość, odstęp, kształt) wymaga wzięcia pod uwagę m.in. szybkości sygnałów, maksymalnych prądów i napięć. Ostatnim etapem projektowania PCB jest odpowiednie stworzenie warstwy opisowej, która pozwoli na identyfikację płytki oraz komponentów na niej umieszczonych. Opisy są bardzo przydatne w przypadku montażu ręcznego lub gdy dotyczą płytek prototypowych, które wymagają późniejszych zmian. Interakcja pomiędzy MKTronic a klientem podczas realizacji tej części polega na określeniu przez klienta wymagań mechanicznych takich jak: zastosowana obudowa, rozmiar i rozmieszczenie otworów montażowych czy ogólne określenie koncepcji fizycznego kształtu płyty obwodu drukowanego.

Możemy wykonać projekt PCB na podstawie dostarczonego do nas schematu elektrycznego, specyfikacji funkcjonalnej albo wykazu najważniejszych elementów. Gotowy projekt dostarczamy w formie plików produkcyjnych, które umożliwiają produkcję zewnętrzną lub jako pliki projektowe z możliwością edycji przez klienta. Firma MKTronic do projektowania płyt drukowanych używa głównie wolnego oprogramowania, tj. pakietu KiCad EDA. Na życzenie klienta projekt możemy wykonać w innym programie np. Altium Designer, Eagle.
WIzualizacja 3D płytki drukowanej

Wizualizacja 3D płyty drukowanej

Przykładowy projekt płytki drukowanej PCB