73 Canal Street, New York, NY

Projektowanie elektroniki

MKTronic proponuje usługę kompleksową projektowania elektroniki dla startupów i przemysłu. Proces ten ze swojej natury podzielony jest na kilka głównych etapów:

  • Przygotowanie specyfikacji funkcjonalnej
  • Przygotowanie specyfikacji technicznej
  • Zaprojektowanie schematu elektrycznego
  • Stworzenie mozaiki układu drukowanego PCB
  • Przygotowanie dokumentacji produkcyjnej
  • Produkcja i testowanie prototypu, tzw. prototypowanie
  • Ewentualne poprawki prototypu i przygotowanie do produkcji seryjnej.

Pierwsze dwa z nich wymaga ścisłej współpracy z klientem, natomiast część jest wypełniana wyłącznie po naszej stronie. Warto również zauważyć, że projektowanie elektroniki w pewnych aspektach różni się od pisania oprogramowania ze względu na fakt, że konieczne jest fizyczne wytworzenie prototypu lub projektu docelowego, co powoduje iteracyjny charakter pracy.

Ponadto, elementem bez którego nie jest możliwe działanie urządzenia jest jego sterownik, tzw. firmware. Jest to oprogramowanie znajdujące się wewnątrz elektroniki, które nią steruje. O pisaniu oprogramowania wbudowanego możesz dowiedzieć się więcej tutaj.

Przygotowanie specyfikacji funkcjonalnej

Jest to dokładne sprecyzowanie co dane urządzenie ma robić, jakie ma mieć funkcje i jak je będzie realizować. W tym miejscu określane są poszczególne reakcje urządzenia na działania użytkownika, jak również podstawowe założenia dotyczące interfejsu użytkownika. Dokumentacja ta powinna być stworzona na poziomie dość ogólnym, jednakże powinna jednoznacznie definiować zachowanie projektowanego urządzenia. Etap ten prowadzony jest w ścisłej współpracy pomiędzy MKTronic a klientem, gdzie pomagamy w odpowiednim sprecyzowaniu pomysłu.

Przygotowanie specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna powstaje na podstawie specyfikacji funkcjonalnej. Definiuje ona sprzętowe rozwiązania konieczne do realizacji swoich funkcji przez urządzenie. Na tym etapie dobierane są poszczególne peryferia urządzenia, takie jak przyciski, ekrany, wyjścia, rodzaj złączy, obudowa itd. Urządzenie jest dzielone na poszczególne bloki funkcjonalne, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie wstępnej wyceny kosztu projektowanego sprzętu, jego produkcji oraz wycena pracy niezbędnej do jego zaprojektowania. Specyfikacja zatwierdzana jest przez klienta i jest ona podstawą do końcowego rozliczenia projektu. Należy również nadmienić, że po przeprowadzeniu testów prototypu możliwe są zmiany zarówno w specyfikacji funkcjonalnej jak i technicznej.

Projekt schematu elektrycznego

Na tym etapie wykonywanym wyłącznie przez MKTronic, bez aktywnego udziału klienta, poszczególne bloki funkcjonalne przekształcane są z opisu słownego na połączenia elektryczne pomiędzy poszczególnymi, starannie dobranymi komponentami. W tym momencie dobierane są wszystkie elementy składające się na urządzenie elektroniczne. Aby dowiedzieć się więcej.

Projekt płytki drukowanej PCB

Po stworzeniu schematu elektrycznego urządzenia musi ono nabrać fizycznego kształtu. W przypadku pojedynczego urządzenia ma on formę płytki drukowanej (ang. Printed Circuit Board). Jest to podstawa na której nie tylko montowane są elementy, ale również zapewnia ona fizyczne połączenia elektryczne. Aby dowiedzieć się więcej.

Przygotowanie dokumentacji produkcyjnej

Jest to etap stosunkowo krótki, jednakże decydujący o prawidłowym wytworzeniu urządzenia elektronicznego. W tym miejscu MKTronic tworzy cyfrowe pliki, dzięki którym możliwe jest fizyczne wykonanie urządzenia. Zawierają one listę komponentów (ang. BOM – Bill of Materials) oraz projekty wykonawcze płyty drukowanej PCB.

Produkcja i prototypowanie

Ostatnim etapem wytworzenia urządzenia jest wytrawienie płyty PCB oraz zalutowanie na niej poszczególnych komponentów. Następnie mają miejsce testy urządzenia pozwalające na weryfikację projektu. W przypadku skomplikowanych urządzeń etap wprowadzania poprawek – zmiany specyfikacji oraz projektów (elektrycznego oraz mozaiki płyty drukowanej) i ich fizycznej weryfikacji może nastąpić kilka razy. Więcej o prototypowaniu i produkcji.