73 Canal Street, New York, NY

Doradztwo techniczne

MKTronic Sp. z o.o. prowadzi usługi doradztwa technicznego w szerokim zakresie. Głównym obszarem jest wsparcie klienta w obszarze projektowania elektroniki

  • weryfikację techniczną projektów elektroniki, tj.:
    • schematów elektrycznych
    • mozaiki płyt drukowanych PCB
  • pomoc ogólna przy projektowaniu i produkcji urządzeń elektronicznych
  • wyceny produkcji masowych
  • analizę kodu źródłowego oprogramowania

Zajmujemy się także weryfikacją pomysłów pod względem technicznym. Możemy pomóc w doprecyzowaniu pomysłu, określeniu jego zalet i wad czy zasugerować ścieżkę rozwoju.

Przygotowujemy także urządzenia do przeprowadzenia certyfikacji umożliwiającej dopuszczenie do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (oraz pokrewnych obowiązujących na innych obszarach globu, jak FCC). Zajmujemy się kompatybilnością elektromagnetyczną i bezpieczeństwem w ramach dyrektyw EMC, RED i LVD oraz norm z nich wynikających. Stworzymy również dokumentację techniczną i instrukcje obsługi niezbędne do przeprowadzenia badań. W przypadku takiej konieczności reprezentujemy klienta w jednostkach akredytowanych dokonujących pomiarów.