73 Canal Street, New York, NY

Prototypy i demonstratory

Prototypy i demonstratoryPrototypy Prototypowanie jest niezbędnym etapem przy produkcji urządzeń elektronicznych. Pozwala ono na sprawdzenie właściwości sprzętu oraz znalezienie i naprawienie ewentualnych błędów. Umożliwia również na sprawdzenie sposobu działania urządzenia przez klienta, dzięki czemu możliwe jest upewnienie się co do realizacji przez nie pierwotnego pomysłu. Po przeprowadzeniu testów możliwe są zmiany specyfikacji urządzenia, jego schematu [...]

Produkcja urządzeń

Produkcja urządzeń Jedną z głównych usług w naszej ofercie jest produkcja prototypów oraz małych serii urządzeń. Brak minimalnej liczby egzemplarzy, przeprowadzimy montaż nawet jednej sztuki. Zgodnie z dyspozycją do produkcji użyjemy elementów kupionych przez nas lub dostarczonych przez klienta. Wśród dostępnych opcji jest również produkcja w technologii bezołowiowej. Oferujemy również nadzór nad produkcją seryjną przeprowadzaną [...]

Obudowy urządzeń

Obudowy urządzeń Każde urządzenie potrzebuje swojej obudowy. Chroni ona zarówno elektronikę w środku przed działaniem czynników zewnętrznych, stanowi dla niej element montażowy oraz zabezpiecza użytkownika przed niebezpiecznymi napięciami. Ponadto stanowi ona o wartościach estetycznych oraz ogólnych wrażeniach osoby z niej korzystającej. Umożliwia ona również zamocowanie ekranu, przycisków i innych składników interfejsu użytkownika. W zależności od [...]

Usługi chmurowe

Usługi chmurowe W dobie internetu możliwość zdalnego monitorowania i zarządzania urządzeniami stała się standardem. Realizujemy zarówno podstawowe usługi chmurowe do prostego monitorowania statusu urządzenia oraz zaawansowane wdrożenia. Umożliwiają one nie tylko zbieranie rozbudowanych dane telemetrycznych od setek urządzeń jednocześnie, ale również zarządzanie ich trybem działania, ze zdalną aktualizacją oprogramowania włącznie. Projektujemy rozwiązania korzystając konteneryzacji z [...]

Tworzenie oprogramowania

Tworzenie oprogramowania Aby urządzenie elektroniczne mogło zacząć działać niezbędne jest stworzenie dla niego sterownika, tzw. oprogramowania firmware oraz ewentualnie dodatkowego oprogramowania. Dodatki te tworzą otoczenie elektroniki i obejmują: programy na komputery PC aplikacje mobilne rozwiązania chmurowe Oprogramowanie Firmware Programy te służą do bezpośredniej kontroli urządzeń. Piszemy je w językach niskopoziomowych takich jak C lub C++. [...]

Projektowanie urządzeń elektronicznych

Projektowanie urządzeń elektronicznych MKTronic proponuje usługę kompleksową projektowania elektroniki dla startupów i przemysłu. Proces ten ze swojej natury podzielony jest na kilka głównych etapów: Przygotowanie specyfikacji funkcjonalnej Przygotowanie specyfikacji technicznej Zaprojektowanie schematu elektrycznego Stworzenie mozaiki układu drukowanego PCB Przygotowanie dokumentacji produkcyjnej Produkcja i testowanie prototypu, tzw. prototypowanie Ewentualne poprawki prototypu i przygotowanie do produkcji seryjnej. [...]

Doradztwo techniczne

Doradztwo techniczne MKTronic Sp. z o.o. prowadzi usługi doradztwa technicznego w zakresie: pomoc przy projektowaniu i produkcji urządzeń elektronicznych weryfikację techniczną projektów elektroniki, tj.: schematy elektryczne płyty drukowanie PCB analizę wykonalności pomysłów na urządzenia wyceny produkcji masowych analizę kodu źródłowego oprogramowania. Przygotowujemy także urządzenia do przeprowadzenia certyfikacji umożliwiającej dopuszczenie do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej [...]