73 Canal Street, New York, NY

System zarządzania urządzeniami IoT

MKTronic wykonał pythonową aplikację chmurową do komunikacji i zarządzania urządzeniami IoT zbudowana przy użyciu Django, obsługująca protokoły HTTP (NGINX + uWSGI) oraz MQTT (Mosquito). W pełni skonteneryzowana i szybko deployowalna. Na poziomie funkcjonalności udostępniająca panel admina do zarządzania urządzeniami oraz implementująca wydawanie poleceń urządzeniom zgodnie ze specyfikajcą AWS IoT Jobs.

System zarządza procesem dodawania nowych urządzeń elektronicznych IoT do łączności z chmurą. W pierwszym etapie generowane są klucze szyfrujące dla poszczególnych urządzeń, które następnie umieszczane są w pamięci mikrokontrolera danej płytki. Łączność z chmurą możliwa jest jedynie za pomocą szyfrowanych połączeń. Kolejną główną funkcją systemu jest aktualizacja oprogramowania firmware floty płytek. Proces polega na umieszczeniu uprzednio zaszyfrowanego pliku binarnego w chmurze i przesłaniu go do wybranych lub wszystkich urządzeń. Program jest deszyfrowany i weryfikowany przez płytkę, proces przebiega całkowicie off-line. Proces ten po stronie komunikacji jest zgodny z AWS IoT Jobs. Dodatkowo aplikacja umożliwia podgląd komunikacji MQTT.