73 Canal Street, New York, NY

System sterowania deską eFoil

System ten pozwala na bezprzewodową łączność pomiędzy pilotem a systemem sterowania silnikiem elektrycznym – poziom naciśnięcia spustu wysyłany jest do odbiornika w desce eFoil i jest przekazywany do regulatora silnika. Łączność odbywa się na częstotliwości 2.4GHz za pomocą protokołu IEEE 802.15.4. Pilot oraz odbiornik zasilane są bateryjnie.

Moduł elektroniczny zainstalowany w pilocie charakteryzuje się niewielkim rozmiarem przy dużej gęstości upakowania komponentów. W celu optymalizacji kosztowej wykorzystano płytkę dwustronną. Pomiar wychylenia spustu realizowany jest za pomocą czujnika Halla. Płytka wyposażona została w złącze dla wyświetlacza graficznego OLED.

Moduł odbiornika zainstalowany w desce umożliwia konwersję danych otrzymanych drogą bezprzewodową na komunikaty magistrali CAN oraz wypełnienia sygnału PWM. Wejście zasilania zabezpieczono filtrami ze względu na obecność zakłóceń indukowanych przez pracę silnika napędowego.