73 Canal Street, New York, NY

System kontroli okien

Głównym elementem zaprojektowanego i zainstalowanego systemu jest przemysłowy moduł logiczny firmy Siemens. Stworzone oprogramowanie umożliwia użytkownikowi zdalne, niezależne otwieranie oraz zamykanie ośmiu okien dachowych. Zaimplementowany został również mechanizm automatycznego zamykania okien w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Do momentu ustąpienia tych warunków, system zapobiega otwarciu okien. Szerokość otwarcia każdego z okien jest konfigurowalna niezależnie. System ten został stworzony wspólnie z firmą MW International Trade Sp. z o.o., jej pracownicy odpowiedzialni byli między innymi za konsolę sterowniczą i jej interfejs graficzny.