73 Canal Street, New York, NY

Mobilny system do pomiaru parametrów wód powierzchniowych

System składa się z małej łodzi o kadłubie typu katamaran oraz konsoli sterowniczej z możliwością podłączenia do komputera kablem USB. Łódź wyposażona jest w dwa silniki elektryczne do napędu oraz manewrowania, nie ma steru, o który łatwo zaczepiałyby się glony. W przestrzeni pomiędzy kadłubami zainstalowano elektronikę pomiarową oraz opuszczane sondy mierzące pH, przewodność oraz temperaturę wody. Te podstawowe parametry pozwalają zgrubnie określić czy woda nie jest zanieczyszczona.
Łódź może działać w trzech trybach sterowania: ręcznym, wspomaganym oraz automatycznym. W trybie wspomaganym użytkownik ustala prędkość oraz kurs przy użyciu konsoli. Za utrzymanie kierunku odpowiada wbudowany żyroskop. Z konsoli są wprowadzane tylko korekty kursu i prędkości. Natomiast w trybie automatycznym łódź wykonuje zaprogramowaną misję, płynąc do zaprogramowanych punktów (wybranych na mapie w aplikacji PC lub ręcznie wprowadzonych na akwenie) i wykonując w nich pomiary. Tryb działa również przy braku łączności radiowej. W tym trybie korekty kursu są obliczane na podstawie odczytów z odbiornika GPS, a prawidłowy kurs utrzymywany jest przy pomocy żyroskopu.
Konsola sterownicza na bieżąco prezentuje poziom naładowania baterii łodzi, aktualną pozycję, zużycie prądu oraz wyniki pomiarów. Po podłączeniu do komputera i uruchomieniu aplikacji możliwe jest obserwowanie pozycji na mapie. Aplikacja służy również do wybierania i wgrywania tras oraz do odczytu z łodzi zapisanych wyników pomiarów.