73 Canal Street, New York, NY

Konduktometr wody

Moduł do pomiaru przewodności wody i oprogramowanie sterujące zostały wykonane na zlecenie firmy Aquamela. Charakteryzuje się on małym rozmiarem 45x24mm, umożliwia precyzyjny pomiar przewodności wody w zakresie od 0 do 100 uS, ale możliwa jest prosta zmiana zakresu pomiarowego bez zmian w mozaice płyty drukowanej. Dzięki zaawansowanemu torowi analogowej akwizycji i cyfrowemu przetwarzaniu sygnału możliwa jest linearyzacja charakterystyki sondy pomiarowej. Wbudowany układ przetwornika temperatury pozwala na kompensację temperaturową pomiarów. Posiada on wyjście napięciowe 0-10V lub ModBus RTU. Realizacja na płycie dwuwarstwowej zmniejsza koszt produkcji układu względem płyty czterowarstwowej.

Sondę pomiarową, obudowę i dalsze przetwarzanie danych zostały zrealizowane przez naszego klienta – firmę Aquamela.