73 Canal Street, New York, NY

Pozostałe zrealizowane projekty

Urządzenia bezprzewodowe oparte na technologiach Bluetooth, Bluetooth Low Energy, GSM
Systemy pomiarowe do rakiet sondujących
Urządzenia dokonujące pomiarów fizjologicznych
Badawcze instalacje fotowoltaiczne