73 Canal Street, New York, NY

Skontaktuj się z nami

Nasze biuro znajduje się w bliskim sąsiedztwie centrum miasta, znajdujemy się niedaleko parku Placu Unii Lubelskiej.

MKTronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Telefon

+48 782 262 415

Email

info@mktronic.pl

Adres

ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa

NIP

PL 521 384 56 75

KRS

757145

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 30 000 zł

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00