73 Canal Street, New York, NY

Doradztwo techniczne

Analiza projektów, pomysłów, studium wykonalności, pomoc w certyfikacji urządzeń

Projektowanie urządzeń elektronicznych

Kompleksowa usługa projektowa - od pomysłu do gotowego urządzenia

Tworzenie oprogramowania

Pisanie oprogramowania firmware urządzeń elektronicznych w jezyku C/C++, aplikacje mobilne i rozwiązania chmurowe

Doświadczony Zespół

Inżynierowie z doświadczeniem zdobytym przy realizacji licznych projektów

Szybka realizacja

Krótkie terminy realizacji, natychmiastowa odpowiedź na zapytania ofertowe

Zaawansowane rozwiązania

Zaawansowane i sprawdzone rozwiązania, unikanie drogi na skróty

Prawa autorskie

Zawsze przekazujemy prawa autorskie do projektów i pliki pozwalające na samodzielną produkcję

Projektowanie schematów elektrycznych

Projektowanie schematów elektrycznych na podstawie specyfikacji technicznych oraz wymagań funkcjonalnych

Produkcja urządzeń elektronicznych

Montaż prototypowy oraz nisko seryjna urządzeń elektronicznych

Projektowanie płyt drukowanych

Projektowanie obwodów drukowanych PCB na podstawie schematów elektrycznych i wymagań technicznych

Kim jesteśmy

Projektujemy elektronikę dopasowaną do indywidualnych potrzeb klienta. Dziedziny, w których się specjalizujemy to: IoT – Internet Rzeczy, systemy pomiarowe, systemy wbudowane. Tworzymy rozwiązania dla przemysłu oraz start-upów.

Projektowanie elektroniki

Projektowanie elektroniki jest zagadnieniem wieloetapowym. Obejmuje ono opracowanie specyfikacji urządzenia, jego wstępny projekt, prototypowanie. Testy prototypu pozwalają na wprowadzenie poprawek i wdrożenie do produkcji.

Klienci

Zespół